.: Anda Suka Blog Ini? :.

.: Komentar Warga FB :.

Khamis, 19 November 2009

Lupuskan generasi agamawan lulusan Al-Azhar: Usaha terancang BN untuk jangka masa panjang


Satu analisis telah dijalankan oleh Urus Setia Sambutan Mahasiswa Mahasiswi Baru PMRAM 2009 (USMB PMRAM 2009) bagi kedatangan mahasiswa baru ke Mesir bagi melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana Muda. Pada tahun ini iaitu bagi sesi pengajian 2009/2010, mahasiswa baru yang melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar seramai 583 orang. Bilangan ini berkurangan berbanding bilangan mahasiswa pada tahun 2008 iaitu seramai lebih 700 orang. Mengikut laporan yang diperolehi, saban tahun jumlah kedatangan mahasiswa ke Mesir bagi melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar untuk jurusan Pengajian Islam semakin berkurangan, lebih-lebih lagi selepas pembatalan Memorendum Persefahaman (MoU) bagi kemasukan penuntut baru melalui sistem mu'adalah.

Selain itu, pada tahun ini juga, bilangan mahasiswa yang memohon untuk memulakan pengajian di Kaherah amat tinggi berbanding mahasiswa yang memohon untuk memulakan pengajian di muhafazah lain. Malah, hasil analisis juga mendapati bahawa, jumlah kehadiran mahasiswi mengikut negeri pada tahun ini juga merosot berbanding pada tahun-tahun lepas. Pada tahun ini, muhafazah yang paling ramai menerima mahasiswa baru ialah Tanta iaitu lebih kurang seramai 64 orang. Walaubagaimanapun, muhafazah Shibin El Kom pada tahun ini, akhirnya menerima seorang mahasiswa baru setelah 2 tahun tidak menerima kedatangan mahasiswa baru. Akan tetapi, jumlah tersebut berubah pada saat-saat akhir apabila seorang lagi mahasiswa yang diletakkan di Shibin, bertukar kuliah ke Kaherah.

Justeru, menurut analisis yang telah dijalankan, hasilnya PMRAM mendapati beberapa fakta yang agak negatif iaitu:

1. Kemerosotan kehadiran mahasiswa yang melanjutkan pelajaran dalam jurusan Pengajian Islam di Universiti Al-Azhar pada saban tahun, lebih-lebih lagi selepas pembatalan program kemasukan mahasiswa melalui sistem mu'adalah.

2. Terdapat muhafazah yang tidak atau kurang menerima kehadiran mahasiswa baru bagi mengisi kekosongan tempat di sana.

3. Ketidakseimbangan jumlah mahasiswa Pengajian Islam dan Perubatan, di mana kehadiran mahasiswa Perubatan jauh lebih ramai berbanding mahasiswa Pengajian Islam kira-kira 1000 orang setiap tahun.

Oleh itu, selepas PMRAM mengenal pasti masalah yang timbul, langkah-langkah penyelesaian secara efektif perlu dilakukan bagi mengelakkan kepupusan mahasiswa Pengajian Islam di Mesir ini. Setiap langkah penyelesaian perlu difikirkan dari segenap peringkat agar kesinambungan mereka yang mendalami ilmu agama dapat dikekalkan agar ia terus memberi manfaat kepada negara khususnya di dalam perkara-perkara yang melibatkan permasalahan agama.

sumber: http://www.pmram.org/index.php?option=com_content&view=article&id=734:usmb-pmram-analisa-kedatangan-mahasiswa-baru-ke-mesir&catid=5:lain-lain&Itemid=67

0 ulasan:
 

BICARA TINTA Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template