.: Anda Suka Blog Ini? :.

.: Komentar Warga FB :.

Isnin, 10 Februari 2014

RINGKASAN KITAB “GOLONGAN YANG TERCICIR DI SEPANJANG JALAN DAKWAH” (DR FATHI YAKAN)

0 ulasan
RINGKASAN KITAB “GOLONGAN YANG TERCICIR DI SEPANJANG JALAN DAKWAH”
(DR  FATHI YAKAN)
Gejala Keciciran Di Zaman Rasulullah SAW
1.       Orang-orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk

Ø  3 orang Islam (Ka’ab bin Malik, Murarah ibn Ar-Rabi’ dan Hilal ibn Umayyah) tidak meneyrtai perang Tabuk. Mereka dipulaukan oleh orang Islam yang lain.
Ø  Orang munafiq juga tidak ikut berperang. Mereka datang bersumpah dihadapan Rasulullah memberi  sebab
2.      Hatib bin Abi Balta'ah

Ø  Dianggap sebagai pembocor rahsia kerajaan dan pengkhianatan besar
Ø  Ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan menuju ke Mekah, Hatib menulis surat kepada orang Quraisy memberitahu persiapan dan tujuan keberangkatan Rasulullah SAW à surat diberi kepada seorang wanita (disimpan disanggul) à Rasulullah tahu & hantar Ali bin Abi Tali dan Zubair bin Al-Awwam mengejar wanita tersebut
Ø   Allah SWT menurunkan ayat Surah Al-Mumtahanah ayat 1-4 berkaitan peristiwa tersebut
3.       Masjid Dirar

Ø  Orang munafiq cuba memecah belahkan barisan Islam dengan mendirikan masjid yang pada zahirnya menunjukkan rahmat tetapi hakikatnya membahayakan orang-orang Islam.
Ø  Rasulullah SAW memerintahkan Malik Ibn Ad-Dakhshum dan  Ma’nim ibn ‘Adiyy supaya meruntuh dan membakar masjid tersebut kerana ahli-ahlinya diangagap zalim.
Ø  Turun ayat 107 Surah At-Taubah menceritakan hal tersebut.
4.       Hadithul lfk
5.       Abu Lubabah

SEBAB-SEBAB KECICIRAN

Pertama: sebab-sebab berhubung dengan gerakan

* Kelemahan sudut tarbiyyah
* Tidak meletakkan seseorang ditempat yang sesuai
* Tidak membahagi-bahagikan kerja kepada anggota
* Tidak mengambil berat hal ahli
* Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera
* Pertikaian dalaman
* Pimpinan tidak layak

Kedua: sebab-sebab yang berkaitan dengan individu

* Tabi’e/ perangai yang tidak tetap
* Takut berlaku sesuatu keatas diri dan pendapatan
* Melampau
* Bermudah-mudahan dan longgar
* Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri
* Cemburukan orang lain
* Fitnah senjata


Ketiga: sebab-sebab luar yang menekan

* Tekanan ujian
* Tekanan keluarga
* Tekanan persekitaran
* Tekanan gerakan-gerakan berbahaya
* Tekanan bermuka-muka
Pertama: sebab-sebab berhubung dengan gerakan
1.Kelemahan sudut tarbiyah
-Gerakan yang lemah : menjadikan tarbiyah hanya sebahagian kecil berbanding bidang-bidang lain seperti pentadbiran, penyusunan dan politik
-Setiap anggota harakah sama ada qiyadah atau jundiyah mesti mengikuti tarbiyah walau sesibuk mana sekalipun.
-Hubungan anggota (individu) dengan harakah hendaklah berasaskan kepada hubungannya dengan Allah dan Islam. –
-Harakah menjadi wasilah (alat) bukannya ghayah (matlamat). Harakah adalah wasilah untuk melaksanakan perintah Allah dan usaha untuk  mencapai keredhaan Allah.  
-Kita hendaklah membebaskan diri dari menjadikan keterlibatan dalam harakah untuk mencari kepentingan diri. Niat perlu ikhlas semata-mata kerana Allah SWT dan tidak boleh mensyikkanNya dengan sesuatu apa pun.
2. Tidak meletakkan seseorang ditempat yang sesuai
-harakah perlu memilih dan memberi  tugas kepada seseorang anggotanya mengikut kebolehan, kecenderungan dan tab’ie individu tersebut.
-harakah perlu menyusun unsur-unsur tenaganya mengikut bidang masing-masing seperti tarbiyah, politik, harta dan ekonomi, riyadah, dan lain-lain.
-proses pemilihan tempat atau tugas yang sesuai untuk seseorang mesti dihalusi dan diteliti. Tidak boleh dinuat secara tergesa-gesa atau secara mendadak.
3. tidak membahagikan kerja kepada anggota
-perlu menggunakan kecenderungan anggota untuk kepentingan Islam mengikut perencanaan yang dibuat oleh harakah.
-Setiap anggota mesti merasa bertanggungjawab, merasakan ia adalah anggota yang aktif, tidak mengambil kira kerja dan kedudukannya.
-pemberian tugas perlu diberi kepada ahlidisemua peringkat (tidak kira muda atau tua, anggota baru atau lama).
4. tidak megambil berat hal ahli
- akibat : ahli akan meninggalkan harakah malah boleh keluar dari lingkungan Islam
-Hubungan atau ikatan yang diwajibkan oleh Islam ke atas setiap orang Islam ialah bersatu dalam sudut pemikiran, rohani dan perasaan, hendaklah merasakan seolah-olah seperti satu jasad.
-Perhatian yang boleh diberikan oleh harakah terhadap ahlinya boleh dilakukan dari dua sudut: iaitu program dan melalui sikap persaudaraan serta bantu membantu oleh kedua pihak.
-sesuatu harakah Islamiyyah yang Berjaya mengeratkan tali persaudaraan kerana Allah akan Berjaya menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi olehnya dan ahli- ahlinya
5.tidak menyelesaikan persoalan dengan segera
-peneyelsaian masalah yang timbul dengan mudah dan cepat akan menjadikan perjalanan dakwah teratur dan rapi, sebaliknya kelambatan menyebabkan malah menjadi bertimbun dan berganda.
-faktor kelembapan dalam menyelesaikan masalah gerakan adalah :
                > kelemahan pucuk pimpinan (tidak mampu meneylesaikan masalah yang timbul)
                > kelemahan pentadbiran
                > program yang terlalu besar dan luas menyebabkan pimpinan tidak dapat menyempurnakan keperlua-keperluan kerja yang pelbagai.
6.Pertikaian dalaman
- Sebab berlaku :
                > kelemahan pimpinan (tidka Berjaya menguasai barisan dan tidak dapat membuat keputusan)
                > campurtangan dari kuasa luar (untuk menimbulkan fitnah)
                > berlumba-lumba untuk mendapatkan kedudukan dan jawatan
                > tidak iltizam dengan dasar harakah, kaedah atau prinsipnya. Tidak mahu mengikut keputusan yang dibuat oleh
                   badan-badan harakah, malah mahu menonjolkan diri sendiri
                > tiada kerja atauprogram yang boleh menggerakkan ahli bersungguh-sungguh berjihad (kerja keras)
7.Pimpinan tidak layak

  •  Factor kelemahan :

Ø  kurangnya kemampuan berfikir (kepimpinan tidak dapat memenuhi kehendak pemikiran ahli). Adakala pemimpin hanya berupaya di sudut pemikiran sahaja tetapi lemah dari sudut lain.
Ø  Kelemahan dalam kebolehan mentadbir
  • Sifat –sifat yang perlu ada pada pimpinan :

1.       Mengenali dakwah
2.       Mengenal diri :  - mengetahui kelemahan dan berusaha memperbaiki
-          Mengenali kekuatan dan berusaha menyuburkannya
-          Mengambil berat untuk mengembangkan ilmu dan membaca pendapat-pendapat, pemikiran pemikiran politik , kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya.
-          Mengambil berat mengenai tokoh pemimpin Islam yang lain, berusaha mengetahui cara pimpinan mereka serta factor –faktor kejayaan atau kegagalan mereka.
3.       Mengambil berat tentang ahli
4.       Teladan yang baik
5.       Mempunyai pandangan yang mantap
6.       Keazaman yang kuat
7.       Daya tarikan semula jadi
8.       Penuh yakin
Kedua: sebab-sebab yang berkaitan dengan individu
 
1. Tabi’e/ perangai yang tidak tetap - terdapat banyak factor seseorang tertarik dengan harakah. Tetapi, apabila mereka sedar mereka tidak dapat mengikut dasar, peraturan dan tidak dapat patuh kepada harakah, mereka pun meninggalkannya.
-setiap perbuatan yang dilakukan perlulah mengikut peraturan harakah yang berlandaskan syariat Islam.
2. Takut berlaku sesuatu keatas diri dan pendapatan

3. Melampau (ekstreme)
- melakukan sesuatu lebih daripada keupayaannya, melampaui batas dan tidak dapat menerima sikap sederhana.
-keupayaan manusia untuk memikul bebanan dan tanggung jawab adalah berbeza.Dengan sebab itu syari’at memperuntukkan hukum-hukum ‘azimah (kemestian) dan rukhsah(keringanan) yang menjadi ciri pelengkap manhaj Islami.

4. Bermudah-mudahan dan longgar
-orang yang bermudah-mudah (sambil lewa) dalam mengerjakan perintah Allah dan dalam iltizam dengan hukum-hukum syara’ akan mendapati diri mereka bermudah dalam semua perkara, dari kecil hingga besar, dari satu masalah kepada semua masalah.
- mereka tidak mengambil berat perkara halal dan haram, melakukan dosa-dosa walaupun dosa kecil

5.Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri
-sikap ini merosakkan penda’wah, menjadikan amalan mereka tergantung,  menghapuskan pahala, dan memberi akibat buruk kepada mereka.

6.Cemburukan orang lain

7.Fitnah senjata
-merupakan gejala ekstrim yang paling bahaya dan membawa akibat buruk.
-keburukan yang berkaitan dengan penggunaan kekerasan :
                > objektif pemilikan kekuatan adalah tidak jelas
                > tidak terikat dengan syarat penggunaan kekuatan . Syarat penggunaan kekuatan :
                                1. berusaha bersungguh-sungguh  menggunakan cara lain dan penggunaan kekuatan hanya merupakan
                                    cara terakhir.
                                2. penggunaannya hendaklah di bawah pengawasan Imam dan jama’ah Muslimin, tidak boleh diletakkan
                                     di bawah kehendak individu dan orang ramai.
                                3. jangan membawa kepada kerosakan atau fitnah
                                4. Untuk menggunakan cara ini, jangan keluar dari As-Siyasah Asy-Syar’iyyah
                                5. hendaklah menurut tertib
                                6. persediaan yang sempurna dan teliti
                                7. jauh dari istidraj (peningkatan yang tidak baik) dan menyahut tindak balas
                                8.tidak harus mendedahkan orang Islam untuk dikuasai musuh, dalam keadaan tiada keseimbangan.
 Ketiga: sebab-sebab luar yang menekan

1. Tekanan ujian
-ujian mesti berlaku untuk membersihkan berisan dan menguji keimanan.

2.Tekanan keluarga
-contoh: tekanan daripada ibu bapa dan anak-anak
-Al-Quran member amaran supaya jangan tunuk kepada tekanan ahli keluarga yang melarang dari jalan Islam.
 (At-Taubah:24)

3.Tekanan persekitaran
-contoh: keadaan (biah) yang tidak membantu dia mengamalkan Islam.
-faktor kalah kepada tekanan persekitaran: 1)asas pembentukan yang tidak betul(keraguan atau kegoncangan dalam aqidah). 2)iltizam yang hanya ikutan atau malu dengan keadaan sekitar (bukan berdasarkan iman dan keyakinan) 3)enggan masuk ke dalam persekitaran dakwah dan kumpulan para du’at.

4.Tekanan gerakan-gerakan berbahaya
-gerakan-gerakan yang bertopengkan Islam, tetapi hakikatnya mengkritik dan menimbulkan keraguan untuk menimbulkan keraguan dan menghancurkan harakah Islam atas nama Islam.
5.Tekanan bermuka-muka
-suka menaikkan diri sendiri, meneyebabkan timbulmya penyakit ‘ujub, terpedaya dengan diri sendiri, mementingkan diri, dan ego.FOM Ads
Photobucket 

BICARA TINTA Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template